ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

HLQ ഇന്ത്യാഗ്രൂപ്പ് ഉപകരണം CO., LTD

No.16, Xinle Road, 1st Industrial District, Jiangbei Village, Wusha Area, Chang an Town, Dongguan City, Guangdong Province, ചൈന.523859

+ 86 131 5596 5571

കാലി 0086

  •  ക്വിങ്‌ഡാവോ ഷുമു ഇൻഡക്ഷൻ ഇക്വിപ്മെന്റ് കോ.
  •  ക്വാൻ‌ഷ OU ഷുയി ഇൻ‌ഡക്ഷൻ ഇക്വിപ്മെന്റ് കോ.