ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

HLQ ഇന്ത്യാഗ്രൂപ്പ് ഉപകരണം CO., LTD

No.16, Xinle Road, 1st Industrial District, Jiangbei Village, Wusha Area, Chang an Town, Dongguan City, Guangdong Province, ചൈന.523859

+ 86 131 5596 5571

കാലി 0086

  •  QINGDAO ഓഫീസ് : 30m വെസ്റ്റ്, Qingli Rd, Jiaozhou, Qingdao, China.
  •  ജിയാങ്‌സി ഓഫീസ്: സൈഷി റോഡ്, ഏരിയ എ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ലിയാൻഹുവ കൗണ്ടി, പിംഗ്‌സിയാങ് സിറ്റി, ജിയാങ്‌സി പ്രവിശ്യ

=