ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

HLQ ഇന്ത്യാഗ്രൂപ്പ് ഉപകരണം CO., LTD

നമ്പർ 12, ജിംഗ്തായ് സ്ട്രീറ്റ്, സിയാൻസി, ചങ്ങാൻ ടൗൺ, ഡോങ്ഗുവാൻ സിറ്റി, ഗ്വാങ്‌ഡോംഗ് പ്രവിശ്യ, ചൈന, 523859

+ 86 131 5596 5571

കാലി 0086

  •  ക്വിങ്‌ഡാവോ ഷുമു ഇൻഡക്ഷൻ ഇക്വിപ്മെന്റ് കോ.
  •  ക്വാൻ‌ഷ OU ഷുയി ഇൻ‌ഡക്ഷൻ ഇക്വിപ്മെന്റ് കോ.